„Budowa budynku technicznego ACK Cyfronet AGH w Pychowicach”.

„Budowa budynku technicznego ACK Cyfronet AGH w Pychowicach”.

Wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych.

Instalacje wewnętrzne:

– instalacji wodno-kanalizacyjnej,

– instalacji hydrantowej,

– instalacji cieplnej wraz z kotłownią

Instalacje zewnętrzne:

– kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym,

– Przepompownie ścieków 2 kpl,

– kanalizacja sanitarna z przyłączem,

– przyłącz wody

← Wstecz