„Budowa połączenia drogowego ul. Reduty w Krakowie 
od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców”

IMG_5823 Budowa kanalizacji deszczowej DN 200 – 800

IMG_5909 studnie żelbetowe DN 1500

IMG_5939 Pr`zebudowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150

← Wstecz