Budowa Przedszkola Samorządowego nr 91 w Krakowie przy ul. Dekerta 18

Budowa Przedszkola Samorządowego nr 91 w Krakowie przy ul. Dekerta 18.

– Budowa kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych i PVC

IMG_6862- Przepompownie ścieków 3 kpl

IMG_6882- Zbiornik retencyjnymi DN 1400 i DN 800

← Wstecz