„Remont kanalizacji na terenie dziedzińca budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie – ETAP I”

„Remont kanalizacji na terenie dziedzińca budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie – ETAP I”

Wymiana kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych na dziedzincu wraz z odtworzeniem nawierzchnim z kostki brukowej.

← Wstecz