Rozbudowa ul. Głogowej na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Turowiec wraz z budową kanalizacji opadowej, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia

IMG_3041     Budowa kanalizacji deszczowej studnie betonowe DN 1000-1500

IMG_2923 Kanalizacja deszczowa z rur PP DN 200-800

← Wstecz