„Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową ul. Sawiczewskich w Krakowie

IMG_2600    Przewiert sterowany HDD rurą PE DN 250 długości 270m

 

IMG_2738   Roboty ziemne pod drenaż i montaż studni zbiorcze betonowej DN 1200

 

IMG_2808  Wykonany drenaż korytkowy (francuski)

 

IMG_2803   Drenaż wzdłuż konstrukcji oporowej

IMG_2844  Transport kruszywa do drenów.

 

 

 

 

← Wstecz